document lock Een aantal links en verwijzingen is alleen door VHIG leden in te zien.

editAanvraagformulier te accrediteren scholingsactiviteit


VHIG accreditatie

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Ga voor actuele informatie over het accreditatie beleid naar de VHIG community: https://app.networkapp.com 

 

De VHIG heeft als georganiseerde beroepsgroep een eigen systeem van kwaliteitsbewaking en -bevordering. Een onderdeel hiervan is registratie en herregistratie van haar leden en daaruit voortvloeiend accreditatie.

Onderdelen zijn:

  • Registratie
  • Herregistratie
  • Accreditatie

Het doel van dit kwaliteitssysteem is te waarborgen dat een geregistreerd lid van de VHIG voldoet aan de door de beroepsgroep opgestelde voorwaarden voor een goede uitoefening van het beroep.

Deskundige infectiepreventie in opleiding

Deskundigen infectiepreventie, die nog geen erkende opleiding tot deskundige infectiepreventie hebben gevolgd, kunnen aspirant lid van de VHIG worden. Het aspirant lidmaatschap kan aangegaan worden voor een periode van 3 jaar (verlenging met 1 jaar is na schriftelijk verzoek mogelijk). Binnen deze periode behoort de erkende opleiding tot adviseur voltooid te worden. Een deskundige infectiepreventie kan na het behalen van het diploma ingeschreven worden in het VHIG register. arrow right_blue Klik hier voor de aanvraag daartoe

Herregistratie

Een geregistreerde deskundige infectiepreventie kan 5 jaar na de initiële registratie een verzoek doen tot herregistratie. Zie hiervoor het Reglement (her)Registratie. De deskundige infectiepreventie administreert op de jaarlijst accreditatiepunten de jaarlijkse gevolgde en geaccrediteerde scholingen.Aan het eind van de registratieperiode stuurt het geregistreerde lid de verzamelformulieren van de afgelopen vijf jaar met kopieën van deelnamebewijzen op aan de regiocontactpersonen.

Herintreder

Een deskundige infectiepreventie die uitgeschreven is uit het register, kan een schriftelijk verzoek doen aan de accreditatiecommissie voor hernieuwde inschrijving in het register. De accreditatiecommissie adviseert de deskundige infectiepreventie over het te volgen scholingstraject. Een deskundige infectiepreventie kan opnieuw geregistreerd worden nadat hij/zij binnen maximaal twee jaar het scholingsprogramma heeft voltooid.

Informatie over accreditatie

De VHIG stukken die handelen over de accreditatie zoals het Reglement (her)registratie, de Nota geaccrediteerde scholingsactiviteiten, de Waarderingstabel en de geaccrediteerde activiteiten staan in de downloadmanager onder accreditatie, arrow right_blue klik hier voor toegang. Deze stukken zijn alleen door VHIG leden in te zien. Aanvraag tot inschrijving in het VHIG register kunt u hier doen, arrow right_blue klik hier

Accreditatieformulieren

Verzamelformulier voor accreditatiepunten in WORD en PDF staan in de downloadmanager onder accreditatie, arrow right_blue klik hier voor toegang. Op deze site is voor VHIG leden een excelbestand beschikbaar, dat u helpt bij het invoeren van uw gegevens en controleert of aan de criteria voldoet en staat in de downloadmanager onder accreditatie, arrow right_blue klik hier voor toegang. Enkele stukken zijn alleen door VHIG leden in te zien.

Informatie over te accrediteren scholingen

Wilt u een verzoek tot accreditatie van scholing doen, vul dan het formulier  arrow right_blue Scholingsactiviteit melden in.

Kwaliteitsregister

arrow right_blue klik hier voor een overzicht van het kwaliteitsregister