Doelstelling VHIG

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over de VHIG op: https://vhig.nl

 

De vereniging is opgericht in 1973 en telt momenteel ongeveer 400 leden. Dit is circa 95 % van de beroepsgroep.

Twee van de belangrijkste doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het ondersteunen van de leden bij hun taak van preventie van infecties in de gezondheidszorg;
  • het geven van bekendheid aan de wijze waarop infecties kunnen worden voorkomen en bestreden.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • voorlichting te geven, inlichtingen en adviezen te verstrekken aan leden,  belanghebbenden en belangstellenden;
  • lezingen te organiseren en publicaties over infectiepreventie te bevorderen;
  • een actieve bijdrage te leveren aan het digitale tijdschrift Hygiëne en Infectiepreventie(dTHIP);
  • deel te nemen aan o.a. :

De vereniging is aangesloten bij de International Federation of Infection Control ( IFIC)