Nascholing 

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over (na)scholing op: https://vhig.nl 

 

Op basis van een meerjarenplan, dat te downloaden is in de documentmanager, wordt jaarlijks nascholing aangeboden door de stichting STIP.
In overleg met de pijler K&K wordt het nascholingsprogramma vastgesteld. STIP herhaalt regelmatig trainingen, vandaar dat er een wisselend en gevarieerd aanbod is.
Diverse nascholingen zijn uitermate geschikt voor een multidisciplinaire deelname.

 


Training Prospectieve Risico Inventarisatie

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp waarbij risico’s geïdentificeerd kunnen worden; risico’s op het verkrijgen van verscheidene infecties.

Deze interactieve training ‘prospectieve risico-inventarisatie’ is opgebouwd uit een theoretisch ochtendprogramma en een interactief middagprogramma in de vorm van een workshop. De dag wordt vormgegeven door twee ervaringsdeskundigen op het gebied van Prospectieve Risico-inventarisaties (PRI):

 • Dhr. Gerard Gerritsen, manager Kwaliteit en Veiligheid Rijnstate Arnhem
 • Mw. Diana Bijl, DSMH Diana Bijl Consultancy Beuningen

Gerard Gerritsen zal in de ochtend het theoretisch kader schetsen, waarbij de PRI als één van de vijf pijlers van het veiligheidsmanagementsysteem wordt gezien. De middag zal door Diana Bijl ingeleid worden met een praktijkvoorbeeld van een PRI. Vervolgens zullen de deelnemers in een workshop aan de slag gaan met het opstellen van een PRI op hun eigen vooraf toegestuurde (zorg)proces.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Theorie PRI als onderdeel van VMS;
 • Ontwikkeling en opbouw van het instrument;
 • Weging risicoscore op basis van frequentie en mate van ernst;
 • Het opstellen van een risicoprofiel.

Deze onderwerpen worden voor de deelnemers herkenbaar dichtbij gebracht door praktijkvoorbeelden, die de deelnemers zelf inbrengen.

Trainingsdatum:  woensdag 18 maart 2020, Arnhem

 

 Infectiepreventie Intravasale therapie

De scholing wordt gegeven door de voorzitter van de Vereniging Infuus Technologie (VIT) drs. Ton van Boxtel in samenwerking met een deskundige infectiepreventie. Beide inleiders hebben zowel in samenwerking als individueel, zich in ruime mate verdiept in de intravasale therapie en mogen gezien worden als deskundigen op dit gebied. Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:

 • Wat is flebitis, bacteriemie en sepsis?
 • Wat is een juiste indicatie voor het inbrengen van een infuus?
 • Wat is de huidige stand van zaken met trekking tot vervangingstermijnen, gecoate lijnen, heparine- of antibiotica-slotjes, naaldloze systemen, etcetera?
 • Wat is er op de markt op het gebied van infuustechnologie, wat kan ik ermee en wat zijn de voor- en nadelen?
 • Hoe kies ik het juiste infuusmateriaal?

Doelgroepen: 

 • Deskundigen infectiepreventie
 • IC-verpleegkundigen
 • Hart- en Vaatverpleegkundigen
 • CIP / IPA / medewerkers die aan kwaliteit werken

Tip: kom samen! Infectiepreventie vergt een multidisciplinaire aanpak. Dus als deskundige infectiepreventie kom met je verpleegkundige.

Trainingsdatum:  vrijdag 27 maart 2020, Nijkerk

Adviseren als 2e beroep, 1 daagse

Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 1-daagse training adviseren opgesteld. Deze 1-daagse training is gebaseerd op de 6-daagse training die Rijnconsult normaal geeft rondom dit mooie handboek van Hannah Nathans. 

Deze training is ook zeer geschikt om te volgen met je arts-microbioloog, de DSMH, de DSRD en met collega's van het kwaliteitsbureau. 

Trainingsdatum: 31 maart 2020, Den Bosch

 

Deskundige infectiepreventie VVT 

 Bijscholing/training voor deskundige infectiepreventie ziekenhuis en publieke gezondheidszorg tot DI VVT sector om te ondersteunen bij de antibioticaresistentie (ABR) problematiek in de
Verpleeghuizen, Woonzorgcentra en Thuiszorg (VVT- sector).

Doel: Het bieden van kennisbevordering op het gebied van kwaliteitszorg en veranderkunde in relatie tot infectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de langdurige zorgorganisatie. De cursisten ondersteunen met kennis en kunde de implementatie van het hygiëne en infectiepreventiebeleid in de VVT sector.

Resultaten na de training (Wat levert de training op?)

 • Zelfevaluatie infectiepreventie
 • Opzet incidentie en/of prevalentie onderzoek
 • Communicatieplan
 • Verbeterplan(-nen) 

Verbetering

 • Kennis: infectiepreventie VVT-sector en kwaliteitszorg, veranderkunde
 • Vaardigheid: communicatieplan maken, effectief adviseren, projectmatig werken

Tweedaagse training: 1 april en 27 mei 2020, Utrecht

 

Advies- / Beleidstesten schrijven

Voor de professional staat de vakinhoud van de infectiepreventie centraal. Wilt u in uw organisatie vraagstukken op het gebied van infectiepreventie hoog op de agenda krijgen? Dan moeten uw teksten voor de lezer overtuigend en helder zijn.

Het leren schrijven van een kernachtige advies- en beleidstekst die de lezer bondig informeert en krachtig overtuigt.

De cursist kan na de training:

 • de juiste structuur kiezen
 • een tekst overzichtelijk en logisch opbouwen
 • de lezer(s) overtuigen met krachtige argumenten
 • begrijpelijk, toegankelijk en aantrekkelijk schrijven

Doelgroepen:

 • Deskundige infectiepreventie (DI)
 • Medische microbiologen
 • Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH)
 • Deskundige Reiniging/Desinfectie Scopen
 • Contactpersonen Infectiepreventie (CIP)
 • Infectiepreventie adviseurs (IPA)

Trainingsdatum: 16 april 2020, Arnhem

 

Training Desinfectiebeleid

De STIP training ‘Desinfectiebeleid’ zal u meenemen in de complexe wet- en regelgeving op het gebied van desinfectantia en hoe dit toe te passen in uw eigen organisatie.

In de middag zal men aan de slag gaan met de ontwikkeling van een checklist tbv aanschaf desinfectantia, die men in de eigen instelling kan gebruiken.

Doel

De deelnemers hebben aan het einde van de trainingsdag kennis over:

 1. de organisatie van het R&D beleid binnen de instelling (wie is op welke wijze betrokken bij de aanschaf van desinfectantia);
 2. de wetgeving mbt desinfectantia; dit willen we verdelen in:
  1. huiddesinfectantia (CBG MEB)
  2. desinfectantia tbv apparatuur/medische hulpmiddelen (Notified Bodies - CE)
  3. oppervlaktendesinfectantie (Ctgb - N-nr)
 3. het opstellen van flowschema en checklist ‘aanschaf desinfectantia’

datum: donderdag 14 mei 2020

 

Projectmatig werken bij infectiepreventievraagstukken

Infectiepreventie is bij uitstek een onderwerp dat in teamverband wordt aangepakt. Een infectiepreventievraagstuk kan door een improviserende aanpak, of een routinematige aanpak, of door een projectmatige aanpak opgelost worden. Per vraagstuk zal bepaald moeten worden welke wijze het meest hiervoor geschikt is. Projectmatig werken vereist specifieke kennis en vaardigheden. Inzicht in projectmatig werken maakt het makkelijk om je eigen rol en taken binnen het verbeterproces helder te houden. 

Doel:
Het verbreden en verdiepen van kennis en het kunnen toepassen van projectmatig werken in jouw eigen werkomgeving.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Wanneer een vraagstuk projectmatig aanpakken?
 • Kenmerken van een project;
 • Wie is de opdrachtgever en de projectleider?
 • Aanpak van een project;
 • Rol van de adviseur infectiepreventie;
 • Valkuilen in een project.

Doordat deelnemers zelf projecten inbrengen worden deze onderwerpen herkenbaar dichtbij gebracht. 

Datum 19 mei 2020, Arnhem

 

ABR en Typering

Tijdens deze training gaan wij ons verdiepen in antibioticaresistentie en typeringen. Waarom worden micro-organismen resistent, waar zit de resistentie, wat zijn triggers voor resistentie, waar grijpt de resistentie aan bij het micro-organisme?

Door typering van multiresistente bacteriën weten wij welke bacteriën hetzelfde zijn en hoe de verspreiding waarschijnlijk heeft plaats gevonden. Hierdoor kunnen gerichte maatregelen genomen worden zoals: wie is gekoloniseerd met multiresistente bacteriën, welke verspreidingswegen dienen geblokkeerd te worden, welke extra maatregelen genomen moeten worden, etc.

Onderdeel van de training:

 • Wat is multiresistente en hoe ontstaat het;
 • Wat is bacterie typering
 • Verschillende soorten typeringen
 • Mogelijkheden voor typeringen
 • Meest gebruikte typeringen
 • Nut en noodzaak typering
 • Interpretatie uitslagen voor een effectieve infectiepreventie aanpak.

Ter voorbereiding dient de deelnemer zich te verdiepen in de werkwijzen en procedures die in de eigen organisatie gebruikt worden.

De docenten zijn: Kim van de Zwaluw, RIVM; Veronica Weterings, Amphia; Fer Vlaspolder, arts-microbioloog.

Datum: maandag 25 mei 2020, Arnhem

 

Implementatie richtlijnen/protocollen

Het uniform uitvoeren van werkwijzen gebaseerd op evidents based richtlijnen leidt tot doelmatig en effectieve gezondheidszorg. ‘Hoe vergroot je de opvolgtrouw van protocollen?’ Op basis van de verschillende stadia van gedragsverandering en daaraan gekoppelde bevorderende factoren worden de stappen voor implementatie uitgelegd met voorbeelden. Het grootste effect voor implementatie wordt veroorzaakt door gecombineerde interventies die zich op meerdere belemmerende factoren tegelijk richten.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod:

 • Implementatie strategie en planmatige implementatie aanpak;
 • Rol van de deskundige infectiepreventie/ veranderaar;
 • Verbale en non-verbale communicatie;
 • Valkuilen

Doel: Hoe implementeer je effectief richtlijnen:

 • de deelnemer kent principes van effectieve implementatie
 • de deelnemer kent de essentie van het analyseren van de uitgangssituatie
 • de deelnemer heeft zich georiënteerd op mogelijk effectieve strategieën en het maken van een selectie daaruit

Datum: 16 juni 2020, Veenendaal

 

Outbreakmanagement

Deze interactieve multidisciplinaire training wordt gegeven door professionals die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met veel ervaring in het begeleiden en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorganisaties. Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel interactieve casus training in de workshop ‘s middag.
Het programma is geschikt voor elke zorginstelling! Bij de workshops zijn situaties voor verschillende settings uitgewerkt. 
Als je met meer verschillende disciplines deelneemt aan de traiing ontvang je korting. 

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items aan bod

 • Definitie van outbreaks
 • Resistentieproblematiek en consequenties
 • De oorzaken van microbiologische outbreaks / endemische verheffingen
 • Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
 • IGJ visie aanpak outbreaks.

Trainingsdatum: donderdag 8 oktober 2020

 

 Adviseren als 2e beroep, 5 daagse

De eendaagse training Adviseren als 2e beroep, smaakte naar meer! 

Het boek ‘Adviseren als tweede beroep’ van Hannah Nathans geldt als meest gehanteerde literatuur voor adviseurs uit verschillende vakgebieden. Rijnconsult Nederland is als enige organisatie gemachtigd om deze training te geven. STIP heeft in samenwerking met Rijnconsult Nederland een 5-daagse training adviseren opgesteld. De leergang is opgebouwd in een basis- en vervolgtraining in 4 blokken. In totaal is dit leertraject zo ingericht dat het geleerde tijdens de formele leermomenten direct wordt gekoppeld aan de praktijk, en aan uw eigen leerwensen.

Vandaar dat voorafgaand aan de training een persoonlijke intake plaats vindt.

Start training:: 23 november 2020, Arnhem

Voor een betere spreiding van de kosten betaal je de helft in 2020 en de rest in 2021.

   

 Infectiepreventie bij beademing

De richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie zijn weliswaar gedateerd maar bieden nog steeds veel handvatten om infecties te voorkomen. Hoe geven we hier een praktische invulling aan in de dagelijkse praktijk?

Doelgroepen:
- Verpleegkundigen van afdeling Intensive Care
- Andere medewerkers die zich in de zorg met beademing bezighouden
- Deskundigen infectiepreventie.

Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:

 • • Luchtwegen, anatomie en fysiologie
  • Respiratoire insufficiëntie
  • Beademing, invasief en non-invasief
  • Beademingsapparatuur
  • Handbeademing
  • Verneveling
  • Filters, kunstneuzen
  • Infectierisico’s, potentieel pathogene micro-organismen, endogeen en exogeen
  • Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Selectieve Darm Decontaminatie (SDD)
  • Preventie van beademingsgerelateerde pneumonie of ventilator associated pneumonia (= VAP)
  • Mondzorg
  • Endotracheaal uitzuigen (open, gesloten, semi open systeem)
  • Sub glottis drainage

Ter voorbereiding dient de deelnemer zich te verdiepen in de werkwijzen en procedures die in de eigen organisatie gebruikt worden: 
- Deelnemers zijn op de hoogte van de richtlijn: WIP-richtlijn ‘Longontsteking bij beademde patiënten: niet-medicamenteuze preventie’
- Deelnemers vullen met betrekking tot de workshop, vooraf een checklist in met de eigen handelwijze bij de gebruikte apparatuur en middelen.

 Datum: 25 november 2020, Den Bosch.

 

Training Monitoring luchtbehandeling

Wat voor luchtbeheersysteem je ook hebt, op een operatiekamer zorg je voor schone lucht. De ingeblazen lucht wordt door diverse factoren gecontamineerd. Om te controleren of de lucht in het operatiegebied voldoende schoon is, kan de lucht onderzocht worden tijdens ingrepen. Dit zijn Kolonie Vormende Eenheden (KVE) en deeltjes onderzoeken in de lucht.

 • Kennis verkrijgen over de verschillende onderzoeksinstrumenten en onderzoeksmethoden naar schone lucht op operatiekamers.
 • Het interpreteren van onderzoeksresultaten.

Docenten zijn: Roberto Traversari (TNO), Frans Ploegstra (Antoniusziekenhuis Sneek) en Carolien Oldenkamp (STIP) 

De training is opgezet als een praktisch vervolg op de 3 daagse beleidstraining. Degene die deze 3-daagse gevolgd heeft ontvangt 10 % korting. 

Doelgroepen zijn:

 • deskundigen Infectiepreventie
 • kwaliteitsmedewerker / Contactpersoon Infectie Preventie OK
 • medewerkers laboratorium / technische dienst

Trainingsdatum: donderdag 3 december 2020, Arnhem