Kwaliteitsregister

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor (actuele informatie over) het kwaliteitsregister op: https://vhig.nl 

 

Welkom bij het kwaliteitsregister van de Vereniging voor Hygiëne & infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG).

Als  beroepsgroep van in de gezondheidszorg werkende deskundigen infectiepreventie, heeft de VHIG sinds 1998 een eigen systeem van kwaliteitsbewaking en –bevordering en daaruit voortvloeiende accreditatie.

Een in het register ingeschreven deskundige infectiepreventie voldoet aan de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep en toont hiermee aan zich in te willen spannen om kennis en vaardigheden te onderhouden, die nodig zijn voor de professionele beroepsuitoefening.

Deze kwaliteitseisen zijn:

  • Een voltooide post-bachelor opleiding bij een door de CZO erkend opleidingsinstituut
  • Ten minste voor 16 uur per week werkzaamheden verrichten als deskundige infectiepreventie
  • Het jaarlijks volgen van door de VHIG geaccrediteerde scholingen en iedere 5 jaar de bijgehouden portfolio ter toetsing voorleggen.

Hoe het kwaliteitsregister te raadplegen?


De in dit kwaliteitsregister ingeschreven deskundigen infectiepreventie staan in pdf formaat en zijn gesorteerd op (geboorte)naam en op plaatsnaam werkgever.

 arrow right_blue Kwaliteitsregister op geboortenaam, bijgewerkt in september 2019 

arrow right_blue Kwaliteitsregister op plaatsnaam werkgever, bijgewerkt in september 2019