De deskundige infectiepreventie, algemene informatie

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over de deskundige infectiepreventie op: https://vhig.nl

 

Inleiding

Van elke 100 patiënten die in Nederlandse ziekenhuizen worden opgenomen krijgen er ongeveer 10 een infectie. Dit zijn zo'n 65.000 mensen per jaar. gevolgen van deze infecties variëren van ongemak tot pijn, angst, ziek zijn, verminderd operatieresultaat en invaliditeit. Soms zijn ze zelfs ( mede) doodsoorzaak. Helaas zijn infecties niet altijd te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. Klik voor taken deskundige infectiepreventie en de activiteiten van de vereniging hierboven in de grijze actiebalk.

Wat is een infectie?

Een infectie is een reactie van het lichaam op het binnendringen van micro-organismen (m.o.), zoals bacteriën en virussen. Factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een infectie zijn de aanvalskracht van het m.o. enerzijds en onze weerstand anderzijds. Maatregelen om infecties te voorkomen zijn er dan ook op gericht om deze factoren te beïnvloeden.

Wat is een ziekenhuisinfectie?

Een ziekenhuisinfectie is een infectie toe te schrijven aan het verblijf of de behandeling in het ziekenhuis.

Waarom infectiepreventie?

Helaas zijn infecties niet te voorkomen, maar door gerichte maatregelen is het aantal infecties wel aanzienlijk te verminderen. Infecties hebben niet alleen gevolgen voor de patiënt en extra kosten voor het ziekenhuis, maar kunnen ook imagoschade aan het ziekenhuis toebrengen.

Kosten van ziekenhuisinfecties

Al met al kosten ziekenhuisinfecties jaarlijks zo'n 150 miljoen euro.
Deze kosten ontstaan o.a. door:

  • verlengde opnameduur;
  • intensievere verpleging;
  • verhoogd antibioticagebruik;
  • verbandmateriaal;
  • nieuwe onderzoeken;
  • heroperaties;
  • fysiotherapie/ revalidatie.

Met optimale infectiepreventiemaatregelen zou een aantal van deze infecties kunnen worden voorkomen.

Infectiepreventie in het ziekenhuis

Alle Nederlandse ziekenhuizen voeren een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. De deskundige infectiepreventie geeft hier gestalte aan. Een infectiepreventiebeleid beïnvloedt evenals de werkzaamheden van de Commissie Melding Incidenten Patiëntenzorg en intercollegiale toetsing, de kwaliteit van zorg. Door een effectief infectiepreventiebeleid kan een deel van het leed voor de patiënt worden voorkomen en een belangrijke kostenbesparing worden gerealiseerd.

arrow right blue Een interessante website waar de opleiding tot deskundige IP uitgelegd wordt: Klik hier. Belangstellenden in het beroep deskundige IP kun je naar deze website verwijzen.

 arrow right blueWat is het werk van een deskundige infectiepreventie?

 arrow right blueWaar draagt de vereniging VHIG zorg voor?

 arrow right blueKlik hier voor "Een week uit het leven van een ziekenhuishygiënist" (deskundige infectiepreventie)
     Bron:Tijdschrift "Uniek", 2011, drs. R. Benedictus, wetenschapsredacteur, afdeling Communicatie, UMC Utrecht