Structuur VHIG

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over de VHIG op: https://vhig.nl

 

De VHIG kent drie verenigingsorganen met beslisbevoegdheid:

  • Algemene ledenvergadering,  
  • Bestuur
  • Regioraad.

 

ALV

In de Algemene Leden vergadering (ALV) vindt de definitieve besluitvorming plaats bij stemming. Klik voor info hier

Bestuur

arrow right blue Leden

Pijlers

Het bestuur wordt ondersteund door twee pijlers, professionalisering & profilering en Kennis & kwaliteit.  Dit zijn commissies die met een specifiek onderdeel van de verenigingstructuur belast zijn en worden ondersteund door werkgroepen.

Regioraad

De regioraad is het orgaan voor verdieping en inhoudelijke discussie. Om hiervoor ruimte te creëren, komt de regioraad minimaal tweemaal per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten worden zo gepland dat zij aanhaken bij de beleidscyclus van de VHIG. Klik hier voor info

Lidsoorten VHIG

Meer informatie over lidsoorten, Klik hier