AVG - Europese privacywetgeving

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Onder deze AVG mogen entiteiten (waaronder verenigingen) niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Zij moeten daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben.

De VHIG heeft daarop haar privacybeleid aangescherpt, heeft haar verwerkingsactiviteiten onder een kritische loep gelegd en voert sinds mei 2018 periodiek een zogeheten gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit.

Ook heeft ze iemand benoemd die binnen de vereniging toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Privacyverklaring

Reglement Privacyfunctionaris

Procedure meldplicht datalekken