Doelstelling pijler Kennis en Kwaliteit

  • Het initieren en borgen van instrumenten om kennis en vaardigheden aan te biede en te vergroten.
  • Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kennisoverdracht
  • Onderhouden systeem kwaliteitsbewaking en - bevordering van alle VHIG leden.  

Kernactviteiten pijler Kennis en Kwaliteit

  • Opleiding infectiepreventie deskundige: Waarborgen opleidingscapaciteit zowel kwalitatief als kwantiitatief.
  • congressen: Deelnemen aan infectiepreventie gerelateerde congressen waardoor kennisuitwisseling met andere beroepsgroepen mogelijk is. 
  • Nascholing: waarborgen van kennisniveau van infectiepreventie deskundigen.
  • E learning: komen tot een kwalitatief en kwantitatief aanbod op het terrein van infectiepreventie.
  • Beoordelaar van concept richtlijnen infectiepreventie van andere verenigigngen.
  • Toekennen van accreditatiepunten aan scholingsactiviteiten.
  • Beheren en onderhouden van het kwaliteistregister.

Commissie leden 

Miriam Mes, Patricia Houtman (secretariaat), Wil de Rond, Ellen van  Luijtelaar, Ietje Luijten, Corry Hattink, Lenny ten Horn, Paula van Gelderen en Wilma Budding