Lidmaatschap VHIG 

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over het lidmaatschap van onze vereniging op: https://vhig.nl

 

Bent u als deskundige infectiepreventie werkzaam in de intra- of extramurale zorg, dan kunt u lid worden van de VHIG.

 Bekijk de video: Leden aan het woord, met informatie over de vereniging

 video vereniging 2013

 

De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg streeft kwaliteitsborging van de beroepsuitoefening van haar leden na.
Hiertoe voert de VHIG, op basis van vastgestelde criteria betreffende kennis- en vaardigheidsniveau, een registratie van haar individuele leden.
Voor het garanderen van de registratiewaarde wordt eens per vijf jaar een herregistratie uitgevoerd. u kunt daarom alleen lid worden en blijven, als u aan deze voorwaarden wilt voldoen.

Wat krijgt u voor dit lidmaatschap?

 • Toegang tot het besloten gedeelte van deze site met veel informatie over het vak.
 • Toegang tot Algemene Leden Vergadering
 • Korting op nascholingsactiviteiten
 • Participatiemogelijkheid in commissies die het beleid van de vereniging bepalen
 • Periodieke mailing met informatie over cursussen, nieuwe WIP-richtlijnen, scholingsactiviteiten
 • Accreditatiemogelijkheden als geregistreerd lid
 • Toegang tot een discussieforum, specifiek voor deskundigen infectiepreventie
 • Invloed op de landelijke WIP-richtlijnen via commentaarronde concept-richtlijnen en via in de WIP participerende VHIG-commissieleden
 • Ondersteuning van uw functie in regioverband d.m.v. periodieke bespreking met VHIG-leden in uw regio

Wilt u (aspirant)lid worden? klik hier voor het aanmeldingsformulier. voor zowel aspirant als gewoon lid.

Na aanmelden en toelating als VHIG lid wordt door het secretariaat alle informatie toegestuurd.
Als u toegelaten bent als VHIG lid én een lidnummer hebt gekregen, kunt u zich aanmelden (registreren) op de VHIG site. U krijgt dan toegang tot de besloten pagina's van de site, zoals b.v. het forum en het gedeelte met notulen en beleidsstukken.

Beginnende deskundigen infectiepreventie
Deskundigen infectiepreventie die nog niet de opleiding tot deskundige hebben gevolgd aan een door de VHIG erkend opleidingsinstituut, kunnen zich laten registreren als aspirant lid, indien zij binnen een bepaalde termijn de opleiding gaan volgen.
Na voltooiing van de opleiding en het behalen van het diploma kunnen deze VHIG leden op de VHIG site het registratieformulier invullen om hun aspirant-status om te zetten in een gewoon lidmaatschap.
Een kopie van het diploma moet worden overlegd. (kunt u uploaden via het formulier)

 • Meer informatie over lidsoorten, vindt u hier

 • Meer informatie over de contributie, vindt u hier