Informatieover de contributie voor het VHIG lidmaatschap:

 

U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over de contributie op: https://vhig.nl

 

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd op basis van indexering.


In 2019 bedraagt dit 103,17 euro.


Facturatie vindt per half jaar plaats: per 1 januari of 1 juli (t/m 31 december) naar rato.

Wat krijgt u voor dit lidmaatschap?

  • Toegang tot de besloten onderdelen van deze site met veel informatie over het vak
  • Toegang tot Algemene Leden Vergadering (ALV)
  • Korting op nascholingsactiviteiten en symposia
  • Participatiemogelijkheid in commissies die het beleid van de vereniging bepalen
  • Periodieke mailing met informatie over cursussen, nieuwe WIP-richtlijnen, scholingsactiviteiten
  • Accreditatiemogelijkheden als geregistreerd lid
  • Toegang tot een discussieforum, specifiek voor deskundigen infectiepreventie
  • Invloed op de landelijke WIP-richtlijnen via commentaarronde concept-richtlijnen en in de WIP participerende WIP-commissieleden
  • Ondersteuning van uw functie in regioverband d.m.v. periodiek overleg met VHIG-leden in uw regio

Informatie over contributiefactuur

Klik hier voor meer informatie over de factureringsmethodiek en de termijnen die gehanteerd worden voor een betalingsherinnering