czo logo

Opleiding tot deskundige infectiepreventie

 

 U bevindt zich momenteel op onze oude webomgeving. Deze wordt niet meer actief beheerd. Kijk voor actuele informatie over de opleiding tot deskundige infectiepreventie op: https://vhig.nl

 

De opleiding tot deskundige infectiepreventie is een post-HBO-opleiding, die is ondergebracht bij het College Zorg Opleidingen (CZO). Het CZO is opgericht door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Meer weten over de geschiedenis van de opleiding? Klik hier.

Het CZO bewaakt de kwaliteit van de medisch ondersteunende en gespecialiseerde verpleegkundige vervolgopleidingen door het landelijk erkennen van deze opleidingen en bewerkstelligt zo dat de diploma's in alle ziekenhuizen worden erkend (civiel effect). Het betreft functies met een hoog afbreukrisico, d.w.z. dat de functies waarvoor wordt opgeleid niet vervangbaar zijn; er is geen alternatief als ze wegvallen.

De opleidingscommissie

De opleidingscommissie Deskundige Infectiepreventie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de opleiding, deze te bewaken met het oog op landelijk civiel effect en erkenningsaanvragen te beoordelen en hierover te adviseren aan het College. De beoordeling van een erkenningsaanvraag vindt plaats op basis van het deskundigheidsgebied en de eindtermen deskundige infectiepreventie.

Het verlenen van ontheffing  aan studenten, die niet aan de door  het CZO gestelde vooropleidingseisen voldoen, is neergelegd bij het opleidingsinstituut. Een verzoek tot ontheffing dient door de werkgever aan het opleidingsinstituut te worden gericht.

De opleidingscommissie Deskundige Infectiepreventie bestaat uit:

  • 1 vertegenwoordiger namens de academische ziekenhuizen NFU
  • 1 vertegenwoordiger namens de NVZ ziekenhuizen
  • 3 deskundigen infectiepreventie (afvaardiging VHIG waarvan minimaal 1 lid van de pijler kennis en kwaliteit)
  • 1 arts-microbioloog (afvaardiging NVVM)
  • Ambtelijk secretaris van het CZO

Contact:

Correspondentie aan de opleidingscommissie kan gericht worden aan:

mw. I. (Ine) Boermans

secretaris opleidingscommissie Deskundige Infectiepreventie

College Zorg Opleidingen (CZO)

Postbus 9696

3506 GR Utrecht

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ziekenhuizen

Sinds 2011 moeten ziekenhuizen een erkenning  aanvragen als zij een student opleiden voor de functie van deskundige infectiepreventie. Een erkenning is doorlopend.  Ziekenhuizen krijgen vanuit het Fonds Ziekenhuisopleidingen een financiële vergoeding voor het opleiden van studenten.

Het CZO zal in een periode van vijf jaar alle zorginstellingen met erkende opleidingen tijdig actief benaderen om een aanvraag tot hererkenning in te dienen. De zorginstellingen hoeven hiervoor geen initiatief te nemen.

Meer informatie:

www.czo.nl

Opleidingsinstituten:

In Nederland zijn 2 opleidingsinstituten die de opleiding voor deskundige infectiepreventie verzorgen:

 

 

 

Meer informatie over de inhoud van de opleiding en voor het inschrijven:

Via de Website van de UMC Utrecht Academie:
http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen/UMC-Utrecht-Academie/Ons-aanbod/Deskundige-infectiepreventie

Contact en vragen over de opleiding via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact en vragen over de inschrijving via
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

088 755 94 73

umcu logoumcu logo

Klik op logo voor website

IngangAZU5

 

   
Meer informatie over de inhoud van de opleiding:                            

Telefoon: 050-3619862

 

 

 

                              

Klik op logo voor website

         wenckebach